Четвер, 18.07.2024, 07:06 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

Асоціація

       Iвано-Франкiвська обласна асоцiацiя  перевізників заснована 
2 лютого 2007 року. Наша юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Ю.
Целевича 34
. А/с 51.Телефон-факс 500-700Головою асоціації є  Харук Роман Романович
     
Асоціація діє на підставі Конституцiї України, чинного законодавства,
Закону України "Про об'єднання громадян" та Статуту асоціації. Її
дiяльнiсть поширюється на територiю області.                          

      Головною метою асоцiацiї є:


  • сприяння дiяльностi транспортних перевізників,
    координацiя їх дiяльностi у галузi перевезенння пасажирiв;
  • захист
    інтepeciв цiєї кaтeropiї пiдприємцiв.

    
      Для досягнення головної мети асоцiацiя здійснює тaкi завдання:

-   розробка проектiв, програм для забезпечення дiяльностi асоцiацiї;
-   збiр iнформацiї, та створення баз даних з метою надання допомоги членам асоцiації у їх професiйнiй дiяльностi;
-   захист інтересів членів асоціації у сфері зобов'язання органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо облаштування
маршрутів, підтримки проїзної частини автомобільних доріг у належному
стані;
-  своєчасне надання членам асоцiацiї перiодичної iнформацiї, що стосується методiв та нормативів перевезень;
-  відстоювання законних прав та свобод членів асоціації в судах та інших органах влади;
-   всебічна підтримка в наданні правового захисту членів асоціації;
-   взаємодiя мiж yciмa органiзацiями, що здiйснюють аналогiчну професiйну дiяльнiсть;
-   розповсюдження iнформацiї про асоцiацiю серед населення, громадськостi, пiдприємств та органiзацiй;
-   проведення конференцiй, зборiв, ceмінapiв;   
-   сприяння державним огранам у розробцi нових маршрутiв громадського транспорту, їх    удосконалення;
-   пiдтримка дiлових стосунків з iншими професiйними органiзацiями;
-   вивчення мiжнародного досвiду перевезень, пiдтримка мiжнародних  зв'язкiв з асоціаціями та товариствами перевізників та міжнародними організаціями;
- участь представникiв асоцiацiї в мiжнародних симпозiумах та конференцiях.

Членство в асоцiацiї є iндивiдуальним та колективним, фiксованим.
-    iндивiдуальними членами асоцiацiї можуть бути громадяни України та
iнших  держав, особи без громадянства, якi досягли 18-ти рiчного віку,
поділяють мету і завдання асоціації, сплатили встyпний внесок та
визнають положення Статуту Асоціації, зобов’язуються їх дотримуватись.
-   колективними членами асоцiацiї можуть бути колективи пiдприємств,
установ чи організацій,  інші громадські організації, які визнають
статут організації, добровільно надають матеріальну, організаційну та
іншу допомогу у виконанні статутних завдань.

Членам асоцiацiї видаються членськi посвiдчення встановленого загальними зборами    зразка.

Прийом у члени асоцiацiї здiйснюється правлiнням асоцiацiї за умови:
-    визнання положень установчих документiв асоцiацiї;
-    визнання цiлей та завдань асоцiацiї;
-    визнання керiвних opraнів асоцiацiї та їx повноважень, визначених цим статутом;
-    сплати вступного внеску у встановлених загальними зборами розмiрах.